Tag Archives: đồ chơi gabe

5 lợi ích cực kì giá trị cho trẻ nhỏ từ các loại trò chơi cờ thông minh

đồ chơi gỗ thông minh

5 lợi ích lớn cực kì giá trị cho trẻ từ các loại trò chơi cờ thông minh Các loại cờ thông minh là một trong số ít loại đồ chơi được tất cả mọi người yêu trải dài lịch sử hình thành. Trên thực tế, có một số trò chơi cờ đã biến thành […]

Froebel Gifts và tám lợi ích thiết thực mang lại cho trẻ

Froebel Gifts đồ chơi gabe

Froebel Gifts tạo nền móng giáo dục căn bản cho trẻ Froebel Gifts còn được gọi là gabe. Đây là một hệ thống phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm. Nó đi từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng, từ nhẹ đến nặng, từ điều đã biết […]